Sr. No.

Building in which it will be located

Part No.

Polling  Area

1

Govt. Primary School

Part No.1

Voters of Village Jamalpur Khori

2

Govt. Primary School

Part No.2

Voters of Village sirohi

3

Govt. Primary School

Part No.3

Voters of Village Alampur

4

Govt. Primary School

Part No.4

Voters of Village Tikri Khera

5

Govt. High School Right Wing

Part No.5

Voters of Village Dhouj,(Partly) of Block No.1 ,2,and H.No-1 to 30,Village Nurpur,Dumaspur and AlwalPur(Unpopulated)

6

Govt. High School Middle Wing

Part No.6

Voters of Village Dhouj,(Partly) of Block No.8 H.No-31 to 68,Block No- 3&4 H.No-1to 135

7

Govt. High School Left Wing

Part No.7

Voters of Village Dhouj,(Partly) of Block No.4from H.No-136 to 67/1,Block No- 5 H.No-1to 136/2 and Block No-7 H.No-85 to 231/1

8

Rest House

Part No.8

Voters of Village Dhouj,(Partly) of Block No.7from H.No-232 to 257,Block No- 8 H.No-69 to 127 and Block No-6 H.No-1 to 82

9

Govt. Primary School

Part No.9

Voters of Village Dhouj,(Partly) of Block No.6 from H.No-83 to 129/4 ,Block No- 7 H.No-1to 85 and Village Silakhari

10

Govt. Primary School

Part No.10

Voters of Village Kot

11

Govt. Middle School

Part No.11

Voters of Village Mangar

12

Govt. High School Right Wing

Part No.12

Voters of Village Pawta ,(Partly) from H.No-1 to 75

13

Govt. High School Left Wing

Part No.13

Voters of Village Pawta ,(Partly) from H.No-76 to 160

14

Govt. Primary School Right Wing

Part No.14

Voters of Village Godthra Mohbatabad,(Partly)of Block No-1 from H.No-1 to 136

15

Govt. Primary School Left Wing

Part No.15

Voters of Village Godthra Mohbatabad,(Partly)of Block No-2

16

Govt. Primary School

Part No.16

Voters of Village Pakhal & Kheri Gujran

17

Govt. Primary School

Part No.17

Voters of Village Pali block No-1 and Block No- 2

18

Govt. High School Left Wing

Part No.18

Voters of Village Pali block No-3 and Block No- 4

19

Govt. High School Right Wing

Part No.19

Voters of Village Pali block No-5 and Village Bajri

20

Govt. High School Left Wing

Part No.20

Voters of Village Bhankri block No-1 and block No-2 from H.No-1 to 50

21

Govt. High School Left Wing

Part No.21

Voters of Village Bhankri block No-2 and from H.No-51 to 209

22

Govt. Primary School

Part No.22

Voters of Village Nawada koh, Tilori Bangar and Village Maniyuru

23

Govt. Primary School Left Wing

Part No.23

Voters of Village Badkhal from H.No,1 to 168

24

Govt. Primary School Right Wing

Part No.24

Voters of Village Badkhal from H.No,169 to 335, Old Temple,Staff Quarters,Fisheries Dept.and Nation Hut

25

Sunil High School,Sanjay Memorial Nagar Right wing

Part No.25

Voters of SGM Nagar of Block No-A from 1 to 169

26

Sunil High School,Sanjay Memorial Nagar Left wing

Part No.26

Voters of Village Badkhal (partly) from H.No,170 to 539, MCF H.No. 3377 to 3695

27

Model HS left Wing

Part No.27

Voters of Village Badkhal(Partly) SGM Nagar Block-A ,(Partly),Block -C ward no-14

28

Model HS Right Wing

Part No.28

Voters of Village Badkhal(Partly) SGM Nagar of Block No-B & Partly of block-C ward no-14

29

Kamla Nehru PS Right wing SGM Nagar

Part No.29

Voters of village Badkhal (partley)SGM nagar H.No. 2100 to 2455 of MCF ward no-14

30

Kamla Nehru PS Left wing SGM Nagar

Part No.30

Voters of Village Badkhal(Partly) SGM nagar H.No- from 1865 to 2099 of MCF, 2472 to 2735 and H.No -1 to 474 ward no-14

31

Nanha Sansar Kinner Right wing garden School SMG School

Part No.31

Voters of village Badkhal(partly) of SGM nagar Block -C 1 H.No. 1 to 339,158, 593, 1377,1378 ward no-14

32

Nanha Sansar Kinner Left wing garden School SMG School

Part No.32

Voters of village Badkhal(partly) of SGM nagar Block -C 1 H.No. 340 to 611 ward no-14

33

Blue Bird HS, Right Wing

Part No.33

Voters of Village Badkhal(Partly) SGM Nagar of Block No-C-1 from H.No. 612 to 684 and block C-2 H.No. from 5 to 689 ward no-14

34

Blue Bird HS, Left Wing

Part No.34

Voters of village Badkhal(partly) of SGM nagar Block -C 3 H.No. 661 to 930

35

Blue Bird HS, Right Wing

Part No.35

Voters of village Badkhal(partly) of SGM nagar Block -C 3 H.No. 931 to 1247

36

HS Blue Bird, Middle Wing

Part No.36

Voters of Village Badkhal(Partly) SGM Nagar Block -C 3 H.No. 61/15 to 1455 ward no-14

37

DAV School Left Wing Sect 49

Part No.37

Voters of Village Badkhal(Partly)SGM Nagar Block No-E&D, Sanik Colony's H.No.-upto D-71 ward no-14

38

DAV School Right Wing Sect-49

Part No.38

Voters of Village Badkhal(Partly) SGM Nagar Block No-E&D, Sanik Colony's H.No.-upto D-3090 ward no-14

39

Saurabh Bal Shiksha Niketan Right wing block-E SGM nagar

Part No.39

Voters of village Badkhal(partly) of SGM nagar Block -E H.No. 1 to 242 ward no-14

40

Saurabh Bal Shiksha Niketan Left wing block-E SGM nagar

Part No.40

Voters of village Badkhal(partly) of SGM nagar Block -F H.No. 1 to 36 ward no-14

41

Govt. High School Right Wing

Part No.41

Voters of Village Ankhir(partley) H.No-1 to 99 ward no-14

42

Govt. High School left Wing

Part No.42

Voters of Village Ankhir(partley) H.No-100 to 144 ward no-14

43

Govt. Senior Secondary School Right Wing

Part No.43

Voters of Village Mewla maharajpur (partley) H.No-1 to 67, Jaikaran Bhimsingh kirkalli Radharaj Sobran Tajpal ,Satpal,Dhanraj ram narain chanderpal singh and Premi colony

44

Govt. Senior Secondary School Middlen Right Wing

Part No.44

Voters of Village Mewla maharajpur (partley) Ranjit,GahanPal,Shripal,Jaidev,Ghanshyam raj,natain, khemi, Raja mahender bhopal,Ajit ,Tejpal,Harisingh,Napukhbhihar jagmala,Chotelal,Gyani member,Pappu, Balchand colony

45

Govt. Senior Sechondary School Left Wing MM Pur

Part No.45

Voters of Village MM Pur(Partl)Braham singh Ghodi wale DharamPal ,Shera, JagatSingh, Suresh Vedram, Mahender, Rajgir Singh, Girvar,Puran buli, Bhima,Dambar,Hari Singh,Prem, Kripa,Rameshwar,Jile Singh,Sukhwir,Parmal Colony,Harmandi,and MM Pur's H.No-68 to 141

46

Govt. Senior Secondary School Middle Right Wing

Part No.46

Voters of Village MM Pur(Partl) Harmandi,Mewla Maharajpur H.No.142 to 235,Swatantra ekta budhia nale ke neechewala

47

Office of Animal Husbandary

Part No.47

Voters of Village MM Pur(Partl) Swatantra ekta nagar G D colonyNoormal,Bhudev ,patwari,Ranjit,Brahampal,Santa ,Shami, Baburam,Nambardar,Khacheru colony

48

John Canedy Public School Left Wing Sect-28

Part No.48

Voters of Faridabad city (partly) Sect-28 H.Board Colony's H.No-2355 to 2397, 1 to 849 and H.No.10

49

John Canedy Public School Right Wing Sect-28

Part No.49

Voters of Faridabad city (partly) Sect-28 H.No-854 to 1247, H.Board colony H.No 2119 to 2354, Inderraj Lakhmi and Likhi Colony.

50

John Canedy Public School Middle Wing Sect-28

Part No.50

Voters of Faridabad city (partly) Sect-28 H.No-1248 to 1707

51

John Canedy Public School Middle-Right Wing Sect-28

Part No.51

Voters of Faridabad city (partly) Sect-28 H.No- 1708 to 2153

52

Govt. Primary School Right Wing Lakarpur

Part No.52

Voters of Village Lakarpur from H.No-1 to 22, Pilu,Dharamvir,Dhanno,Gupta,Sitaram Colonies.

53

Jai Bharti Public School Left Wing Shiv Durga Vihar

Part No.53

Voters of Village Lakarpur Block F, F-2

54

Jai Bharti Public School Right Wing Shiv Durga Vihar

Part No.54

NavDurga Vihar ,ShivDurga Vihar's Block-G

55

Govt. Primary School Middle Right Wing

Part No.55

Voters of Village Lakarpur (partley)Khori gaon,colony

56

Govt. Primary School Middle Left Wing

Part No.56

Voters of Village Lakarpur (partley)Gajraj Colony Shiv vihar Block-A,B,C,D,E

57

Jai Bharti Primary School Middle wing Shiv Durga Vihar

Part No.57

Voters of Village Lakarpur (partley)Rati ram colony, shiv durga colony,Jaikaran Colony, Rampal colony H.No.1 to 17

58

Govt. Primary School Left Wing Anangpur Dairy

Part No.58

Voters of Village Lakarpur (partley),Lakarpur jhuggies ,Dayalbag jhuggies, Jai karan ved prakash, Chet ram Sohan lal ,Kesar, Ram Kishan, Tulla ,Ramesh, Parmal, Bal kishan ,Narain,Desh raj, Rajpal, Mahipal, Santosh, S usha Colony

59

Govt. Primary School Right Wing

Part No.59

Voters of Village Anangpur Dairy (partly)H.No-1 to 32,Prakashchand, Gyanchand,Hetram DeshRaj and other Colonies.Hariram Pravesh chand,Bhagat ram ,ChaderMohan, Mahender, Guddi,Puran and Hari Colony etc. H.No-64 to 97 ,Prem Chand Mahender,Santram Colonies upto 101.

60

DAV School Right Wing Sect-37

Part No.60

Voters of Village Anangpur Dairy (partley) Sect-37 H.No- 84 to 492

61

DAV School Right Wing Sect-37

Part No.61

Voters of Village Anangpur Dairy Bharat Colony H.No.upto 102.Bapu Jitender ,NarMohan,Sardar Thakur,BhuDutt,Mathura Road,Prakash Pimmi upto H.No.149.Juggies of Devi Sahay Ashoka Enclave Sect-37 H.No.1 to 83 and 128 to 687

62

DAV School Left Wing Sect-37

Part No.62

Voters of Village Anangpur Dairy (partley) Sect-37 H.No- 688 to 1124

63

DAV School Middle Left Wing Sect-37

Part No.63

Voters of Village Anangpur Dairy (partley) Sect-37 H.No-1125 to 1384

64

Govt. Primary School Right Wing -1

Part No.64

Voters of Village Anangpur Dairy (partley) Block H.No-upto 141,Prem nagar colony

65

Govt. Primary School Right Wing -2

Part No.65

Voters of Village Anangpur Dairy (partley) Block 1 H.No-upto 142 to 199

66

Govt. Primary School Middle Left Wing -1

Part No.66

Voters of Village Anangpur Dairy (partley) Block 2 H.No-upto 1 to 85

67

Govt. Primary School Middle Left Wing -2

Part No.67

Voters of Village Anangpur Dairy (partley) Block 2 H.No-upto 86 to 261

68

Govt. Primary School Wing -1

Part No.68

Voters of Village Sarai Khwaja (partley)Mathura road,Tilpat road ,South part population, Krishan Pahalwan,Rao nehal singh,New Abadi H.No-upto 1 to 165

69

Govt. Primary School Wing -2

Part No.69

Voters of Village Sarai Khwaja (partley) Old Shershah suri marg's eastern part, New lal dora, Village new Population H.No. 166 to 223

70

Harijan choupal Right wing

Part No.70

Voters of Village Sarai Khwaja (partley) Inside Lal dora ,Ahirwara Saini mohalla ,Purani sarai's H.No 324 to 493

71

Govt. Senior Secondary School Wing -3 Sarai Khawaja

Part No.71

Voters of village Sarai Khawaja (Partly) Master Richpal, Bharat Singh,Maan Singh, Ramchander Govind ,Rajaram Colonies H.No. from 365 to 515.Babu Lal Trilok Sharma, Ramnarayan,Bhagat Vishnu,Gopi,Sohan, New Colonies and Subhash Nagar Jhuggies from H.No. 1 to 38.

72

Govt. Senior Secondary School Wing -4 Sarai Khawaja

Part No.72

Voters of Village Sarai Khawaja (Partly)Subhash Nagar Jhuggies from H.No. 39 to 414 and 751 to 1102

73

Govt. Senior Secondary School Wing -5 Sarai Khawaja

Part No.73

Voters of Village Sarai Khawaja (Partly)Subhash Nagar Jhuggies from H.No. 415 to 750 ,1103 to 1122 and Ekta Nagar's H.No.from 169/3 to 234

74

Govt. Primary School Right wing

Part No.74

Voters of Village Sarai Khawaja (Partly)Dayal nagar Jhuggies H.No.1 to 262

75

Govt. Primary School Middle wing

Part No.75

Voters of Village Sarai Khawaja (Partly)Dayal nagar Jhuggies H.No.263 to 296

76

Govt. Primary School Right wing

Part No.76

Voters of Village Sarai Khawaja (Partly)Dayal nagar Jhuggies H.No.597 to 1050

77

Govt. Primary School Left wing

Part No.77

Voters of Village Sarai Khawaja (Partly)Dayal nagar Jhuggies H.No.1051 to 1056

78

Togore Shiksha niketan

Part No.78

Voters of Village Palla (Partly) Tilak ram,Karam singh,Rishi ram ,Mansingh Pahelwan .Tej singh, Amarchand,Ramkaran, Dhanraj,Giri raj ,Raghuvir,Omprkash colony and Head quarters

79

Govt. Primary School Right Wing

Part No.79

Voters of Village Palla (Partly) Seva har,Tilpat, Sehatpur road,Colonies, Haspquarter No-1 to 207

80

Govt. Primary School Middle Wing

Part No.80

Voters of Village Palla (Partly) Jhadhia market H.No. 1 to 122 , Ved ram enclave

81

Govt. Primary School Left Wing

Part No.81

Voters of Village Palla (Partly) Palla No.2 Jharia Market & Ashoka Enclave

82

Govt. Primary School Middle Wing

Part No.82

Voters of Village Palla (Partly)Shiv Colony,Vedram Colony,Chauhan Colony, Sehatpur Road ,Tilpat Road Colony's H.No. from 1 to 247

83

Office of Animal Husbandary

Part No.83

Voters of Village Palla (Partly)Shiv Colony,Vedram Colony,Chauhan Colony, Sehatpur Road ,Tilpat Road Colony's H.No. from 248 to 656,Usha colony's H.No. from 1 to 86.

84

Togore Shiksha niketan

Part No.84

Voters of Village Palla,(partly)Power house colony,Shiv chand ,Parsi colony H.No.99 to 164,

85

Govt. High School Right wing Sehatpur

Part No.85

Voters of VillageSehatpur,(partly)Rajender Colony,Ramesh Namardar colony,

86

Govt. High School Left wing-1 Sehatpur

Part No.86

Voters of VillageSehatpur,(partly)Sharamik camp,Bhatta Colony Surya Vihar, Sanjay colony.

87

Govt. High School Wing-2 Sehatpur

Part No.87

Voters of Village SehatPur(partley) Sonianagar jhuggies

88

Govt. High School Wing-3 Sehatpur

Part No.88

Voters of Village SehatPur(partley) Sonianagar jhuggies H.No. 1 to 109/9

89

Govt. High School Wing -4

Part No.89

Voters of Village SehatPur(partley) Sonianagar jhuggies H.No. 110/1 to 752 and Shyam nagar colony

90

Harijan choupal Bangal Suitings

Part No.90

Voters of Village Etmadpur (partley)Bangal suitings near colonies, H.No.1 to 221

91

Navnirmit choupal Right wing Etmadpur

Part No.91

Voters of Village Etmadpur (partleyRajeev nagar, H.No. 59 to 661/A

92

Govt. Middle School Middle Wing

Part No.92

Voters of Village Etmadpur,Bangal Suiting's with near Colonies H.No. from 2 to 1230,Rajiv Nagar's H.No. from 1 to 150

93

Govt. Middle School Middle left Wing -2

Part No.93

Voters of Village Etmadpur(partely),Rajiv Nagar's H.No. from 151 to 427

94

Govt. Middle School Middle Wing

Part No.94

Voters of Village Etmadpur(Partly),Rajiv Nagar's H.No. from 428 to 566/1,Bangal suitings with near Colonies H.No from 222 to 304

95

Govt. Primary School Rajiv Nagar

Part No.95

Voters of Village Etmadpur(Partly),Rajiv Nagar's H.No. from 667 to 797

96

Faridabad Model School Left wing Sect-31

Part No.96

Voters of Village Etmadpur(Partly),Vir Colonies,Bangal Suiting's ,Likhi Colonies,Samprag, Sonia Nagar

97

Faridabad Model School Left wing Sect-31

Part No.97

Voters of Village Etmadpur(Partly),Param Vir Colonies,Sect -37 Bangal Colony with colonies

98

Bhagwan das Academy -7 Middle Left wing new industral area

Part No.98

Voters of Village Etmadpur(Partly),Priynka nagar juggies H.No. 1 to 100,Sohal colonies H.NO 1 to 38

99

Govt. High School

Part No.99

Voters of Village Wazirpur(Partly),Mawai,Mahender colonies, Nahar colony

100

Govt. Primary School

Part No.100

Voters of Village Pawali

101

Govt. Senior Secondary School Right Wing

Part No.101

Voters of Village Tilpat (Partly),Block -C H.No.1 to 174

102

Govt. Senior Secondary School Middle Wing Tilpat

Part No.102

Voters of Village Tilpat(partly) Block -B H.No.1 to 193,Surdas Colonies H.No. from 1 to 51

103

Govt. Senior Secondary School Primary Section Tilpat

Part No.103

Voters of Village Tilpat(partly) Block -B H.No.194 to 614,Baba Surdas Colonies

104

Govt. Primary School Left Wing

Part No.104

Voters of Village Tilpat(partly) Block -C H.No.1 to 197

105

Harijan choupal Tilpat

Part No.105

Voters of Village Tilpat(partly) 1 to 60

106

Govt. Primary School Right Wing AgwanPur

Part No.106

Voters of Village Agwanpur(partly) H.No.1 to 633

107

Govt. Primary School Middle Wing AgwanPur

Part No.107

Voters of Village Agwanpur(partly) Om Enclave

108

Govt. Primary School Left Wing

Part No.108

Voters of Village Agwanpur(partly) H.No. 116 to 121,Om Enclave

109

Govt. Primary School Right Wing

Part No.109

Voters of Village Basantpur (partly) H.No 1 to 88 and Esmailpur

110

Govt. Primary School Middle Wing

Part No.110

Voters of Village Basantpur (partly) H.No 158 to 485 and Esmailpur

111

Govt. Primary School Left Wing

Part No.111

Voters of Village Basantpur ,(partly)Esmailpur H.No. 395 to 418, Nasarpur,Salarpur unpopulated Panchshil Colonies, Dipali enclave, Basantpur, Ismailpur H.No 89 to 157 and 486 to 509

112

Govt. Middle School

Part No.112

Voters of Village Dadsia ,(partly) Kirawali,Asanpur,Bandapur(unpopulated)

113

Govt. Middle School

Part No.113

Voters of Village Badshahpur,Tikawali,

114

Govt. Senior Secondary School Left Wing

Part No.114

Voters of Village Bhopani(partly), Pattideh,Khanpur New Bhopani H.No.1 to 156

115

Govt. Senior Secondary School Left Wing

Part No.115

Voters of Village Bhopani(partly),New Bhopani H.No.57 to 96.Old Bhopnis Farm house ,Village Thahthar ,Sherpur khadar,and Chakmakai

116

Govt. Primary School

Part No.116

Voters of Village Nacholi

117

Govt. Primary School

Part No.117

Voters of Village Kanwra,Dungarpur and Mojamabad

118

Govt. Primary School Right Wing

Part No.118

Voters of Village Bhaskola (partly) H .No-1 to 116

119

Govt. Primary School Left Wing

Part No.119

Voters of Village Bhaskola (partly),Lalpur, Mahavat (Unpopulated)

120

Govt. Primary School Right Wing

Part No.120

Voters of Village Rajpur Kalan,(partly)Shikargah, Phoolera and Seharavak

121

Govt. Primary School Right Wing

Part No.121

Voters of Village Sathola,(partly) Tajpur, Tilori Khadar

122

Govt. Primary School Left Wing

Part No.122

Voters of Village Amipur

123

Govt. Primary School

Part No.123

Voters of Village Chirsi, (partly) Village Kabulpur khadar patti parwari and Kabulpur khadar patti mehtab

124

Govt. Senior Secondary School

Part No.124

Voters of Village Jasana

125

Govt. Middle School Left wing-1

Part No.125

Voters of Village Dhakola H.No. 1 to 112

126

Govt. Middle School Left wing-2

Part No.126

Voters of Village Dhakola H.No. 113 to 179, Village Mahmoodpur

127

Govt. High School Right wing

Part No.127

Voters of Village Bhouapur H.No. 1 to 104

128

Harijan choupal

Part No.128

Voters of Village Bhouapur ,(partly) H.No. 105 to 195

129

Govt. Primary School

Part No.129

Voters of Village Shahbad

130

Govt. Primary School

Part No.130

Voters of Village Fatupura

131

Govt. Primary School

Part No.131

Voters of Village Sadpura

132

Govt. Primary School

Part No.132

Voters of Village Badurpur Said, Kherikalan

133

Govt. Primary School

Part No.133

Voters of Village Tajupur

134

Govt. Senior Secondary School Right Wing

Part No.134

Voters of Village Kheri kalan ,(partly Block-1,2 H.No 1 to 103

135

Govt. Senior Secondary School Middle Wing

Part No.135

Voters of Village Kheri kalan ,(partly Block-2 H.No 104 to 105,Block-3,4 H.No. 75 to 82,Block-5 H.No 1 to 141

136

Govt. Senior Secondary School Left Wing

Part No.136

Voters of Village Kheri kalan ,(partly Block-5 H.No 42 to 70, Block-6 H.No. 1 to 84,Village Kheri Khurd

137

Co-Oprative Bank Godown

Part No.137

Voters of Village Kheri kalan ,(partly Block-4 H.No 71/4 to 152

138

Govt. Primary School

Part No.138

Voters of Village Budaina ward no-18

139

Shardha Mandir Public School Right wing Indra Complex

Part No.139

Voters of Village Basailwa, (partly) Padamnagar inder enclave H.No.1 to 248 ward no-18

140

Shardha Mandir Public School Right wing Indra Complex

Part No.140

Voters of Village Basailwa, (partly) Inder Complex H.No. 249 to 365, Bharat colony H.No. 1 to 128 ward no-18

141

Shardha Mandir Public School Indra Complex

Part No.141

Voters of Village Basailwa, (partly) , Bharat colony H.No. 129 to 400 ward no-18

142

Adarsh Vidya Nikaten Senior Sec.School Left wing Sect -19

Part No.142

Voters of Faridabad city (partly),Krishana colony,Shiv Colony,Raja Garden's H.No.878 to 898 ward no-18

143

Ramakrishna Public School Right wing Sect -19

Part No.143

Voters of Faridabad city (partly),Gopi colony,Raja Garden's H.No.509 to 823

144

Ramakrishna Public School Left wing Sect -19

Part No.144

Voters of Faridabad city (partly),Ward No.1 Gopi colony,Raja Garden's H.No.762 to 877, Baba nagar H.No. 1041 to 1117

145

Industrial Training Institute Left Wing

Part No.145

Voters of Faridabad city (partly),Ward -1 H.No.1120 to 1204, Baba Nagar, Kapuri colony, Talab road, Mathura road, Ojha Niwas, Modern colony,Budh colony,Narain colony, Shastri colony's H.No.226 to 449

146

New Agrawal Dharamshala Right Wing

Part No.146

Voters of Faridabad city (partly),Shasti colony H.No. 450 to 500, Jhuggies , Sect -19 H.No. 1 to 279

147

New Agrawal Dharamshala Link road Right Wing

Part No.147

Voters of Faridabad city (partly),Sect -19 H.No. 280 to 578,579 to 850

148

Rotary Club Left wing Sect-19

Part No.148

Voters of Faridabad city (partly),Sect -19 H.No. 851 to 1075 , 1076 to 1426,Raja Garden Juggies Tubewell No.1

149

Office MCF,Old Zone Right Wing

Part No.149

Voters of Faridabad city (partly),Shasti colony H.No. 10 to 225

150

Office MCF,Old Zone Left Wing

Part No.150

Voters of Faridabad city (partly),Baselwa colony Harijan basti H.No. 83 to 299, Ahirwara,Baselwa colony ,Tahkurwara ,Saidwara

151

Office ESI Sect-19 Right wing

Part No.151

Voters of Faridabad city (partly),Rajender colony,Chadha farm,Link road , Ahirwara H.No. 614 to 801 and Juggies 1 to 47,Rajender house, Madhuban Puran colony,Koliwara, West part of Ahirwara H.No. 569 to 580

152

Govt. Primary School (Boys) City Faridabad Right Wing

Part No.152

Voters of Faridabad city (partly), Ahirwara, Baselwa colony H.No. 381 to 494, Bhur colony.

153

Govt. Primary School (Boys) City Faridabad Middle -Right Wing -2

Part No.153

Voters of Faridabad city (partly),New Bhur Colony Baselwa colony H.No. 495 to 566,Old Thakurwara ,East-Ahirwara H.No 864 to 943 , Baselwa colony H.No.943 to 1026,bhur colony & Jhuggies ,Ram Dal chand

154

Govt. Primary School City Faridabad -Left Wing

Part No.154

Voters of Faridabad city (partly), Baselwa colony H.No. 1 to 154/3, Bhur colonies H.No 818 to 862 and Khastri wara H.No.662 to 739

155

Govt. Primary School (Boys) City Faridabad Middle -Left Wing

Part No.155

Voters of Faridabad city (partly),Ward No-2 New Bhur colony H.No. 155 to 345-A/2 ward no-18

156

Haryan Public School Left wing Sect -29

Part No.156

Voters of Faridabad city (partly),Sect-29 Juggies H.No.6 to 234,235 to 357

157

Modern Vidhya Niketan H.Board H.No.1062 right wing

Part No.157

Voters of Faridabad city (partly),Ward No-2 Juggies Sect -29 H.No. C-113 to 247, D-208 to 261,H.Board colony H.No. 794 to 851/1

158

Modern Vidhya Niketan H.Board H.No.1062 Left wing

Part No.158

Voters of Faridabad city (partly),Ward No-2 Juggies Sect -29 H.No.963 to1102,Sect -29 9 to 282 ward no-18

159

Modern Vidhya Mandir Sect-29 1277new dividing road 29 Old Faridabad Dalalwala School

Part No.159

Voters of Faridabad city (partly),Ward No-2 Sect -29 H.No.958 to 962

160

Huda Govt. Primary School Right Wing Sect-29

Part No.160

Voters of Faridabad city (partly) Ahirwara,Bhur Colony,Sect-29 H.Board H.No.1103 to 1217 ,Jadavnth enclave's H.No. 1 to 66, 67 to 100, PF colony ,Sect-29 H.No. 284 to 507

161

Bhartiya Vidya Niketan Sr,Sc.School Right wing, Main road ,in front of DTC Bus-stand Sect-29

Part No.161

Voters of Faridabad city (partly) Sect-29 -H.Board colony H.No.1218 to 1263 and 1446 to 1596

162

New Light Public School Sect -29

Part No.162

Voters of Faridabad city (partly) Sect-29 -H.Board colony H.No.1367 to 1445,Sect-29 H.No.1597 to 1680 ,Sect-29 H.No.559 to 635, Sect-29 H.No.508 to 558

163

Holi Child Public School Middle wing H.No.334 Sect-29

Part No.163

Voters of Faridabad city (partly) Sect-29 -H.Board colony H.No.1681 to 1891,Baselwa colony H.No.1188 to 1409

164

Holi Child Public School Left wing Sect-29

Part No.164

Voters of Faridabad city (partly) Sect-29 -H.Board colony H.No.1681 to 5983

165

Holi Child Public School Right wing Sect-29

Part No.165

Voters of Faridabad city (partly) Sect-29 -,Baselwa colony H.No.1410 to 1577,Bhur colony H.No.A-6 to 1354,H.Board colony H.No.5984 to 6504

166

Jeevanand Public School Left wing Thakurwara

Part No.166

Voters of Faridabad city (partly) Rajiv nagar and Juggies 1 to 146,New Baselwa colony H.No. 8 to 208,

167

Jeevanand Public School Middle wing Thakurwara

Part No.167

Voters of Faridabad city (partly) ,New Baselwa colony H.No.194 to 396, H.No.367 to 557

168

Jeevanand Public School Right wing Thakurwara

Part No.168

Voters of Faridabad city (partly),Ward No-2 Baselwa colony H.No.555/2 to 893

169

Govt. Primary School(Girls) Left wing Fardabad city

Part No.169

Voters of Faridabad city (partly),Ward No-2 New Baselwa colony H.No.89/2 to 1143, Ward-3 Saidwara H.No. 1 to 58

170

Govt. Primary School(Girls) Middle wing Fardabad city

Part No.170

Voters of Faridabad city (partly) ,Saidwara H.No.59 to 260, Widhawara ,Gadhimohalla and Gopalganj

171

Govt. Primary School Middle left Wing

Part No.171

Voters of Faridabad city (partly) ,Ward -4 Saidwara, Khatriwara, Thakurwara H.No.115 to 238

172

Govt. Primary School(Girls) Right wing Fardabad city

Part No.172

Voters of Faridabad city (partly),Ward No-5 Saidwara, Bassa, Sain kot

173

Agrawal Dhramshala Right wing Faridabad city

Part No.173

Voters of Faridabad city (partly) ,Bassapara, Jhankar Gali, Sarai Chirmar,Kumharwara,Khatriwara,Dhobiwara,Shaikhwara,Brahiwara

174

Chandiwali Dharam shalqa Right wing

Part No.174

Voters of Faridabad city (partly) ,Brahiwara,Sarai Hussan,Sarai Kharati,Sect-18 A H.No.1 to 112,Railway road Bhatwara, Sarai Khairati

175

Chandiwali Dharam shalqa Left wing

Part No.175

Voters of Faridabad city (partly) ,Bhar Mohalla,Sarai Chirimar,H.board Colony Sect-18 H.No.1296 to 1367,Prem nagar juggies of Sect -18

176

MCF, Library Badhh Mohalla

Part No.176

Voters of Faridabad city (partly) ,H.board Colony Sect-18 H.No.1 to 386

177

Dr.Bhimrao Ambedkar Panchayat Ghar Bhim basti

Part No.177

Voters of Faridabad city (partly) ,H.board Colony Sect-18 H.No. 387to 820

178

Govt. Primary School Left Wing Sect-18

Part No.178

Voters of Faridabad city (partly) ,H.board Colony Sect-18 H.No. 821to 1081

179

BMR public school Right wing

Part No.179

Voters of Faridabad city (partly) ,H.board Colony Sect-18 H.No. 1082 to 1291

180

Modern Public School Middle Wing -1 Sect-17

Part No.180

Voters of Faridabad city (partly) , Sect-17 H.No.1 to 468

181

Modern Public School Left Wing -1 Sect-17

Part No.181

Voters of Faridabad city (partly) , Sect-17 H.No.469 to 526,Prem nagar H.No.1 to 210,Sect 17 H.No.529 to 914

182

Modern Public School Right Wing -1 Sect-17

Part No.182

Voters of Faridabad city (partly) , Sect-17,Jhuggies back of Prem nagar H.No.947 to 1055, Jalghar FUVA Arawali Sect 17

183

Govt. Senior Secondary School(Girls) Right Wing

Part No.183

Voters of Faridabad city (partly) ,Ward -10 Sect-17, H.No.1156 to 1400, Shop/flat Pram nagar Jhuggies H.No. 1 to 48

184

Govt. Senior Secondary School(Girls) Middle Wing

Part No.184

Voters of Faridabad city (partly) ,Ward -10 Bhima Basti H.N0. 215 to 392, Mhatma Gandhi Mandir

185

Govt. Senior Secondary School(Girls) Middle Left Wing

Part No.185

Voters of Faridabad city (partly) ,Ward -10 Mohlla Baxurwara H.N0. 1 to 444/1

186

Govt. Senior Secondary School(Girls) Left Wing

Part No.186

Voters of Faridabad city (partly) ,Ward no-10 Mohlla H.No.45 to 481, Harijan Basti, Gadhi mohalla and Bassawara

187

Govt. Senior Secondary School(Girls) Middle Left Wing

Part No.187

Voters of Faridabad city (partly) , Sect-17,Jhuggies back of Prem nagar H.No.85 to 214,Bhimbasti

188

Govt. High School Right Wing

Part No.188

Voters of Village Fatehpur Chandela (partly) , Indira gandhi Colony

189

Community Center Left wing Sect-21-A

Part No.189

Voters of Faridabad city (partly) , Sect-21-B Maveshi Hospital Tubewell No-1new Colony

190

Community Center Right wingh Sect-21-A

Part No.190

Voters of Faridabad city (partly) , Sect-21-B Maveshi Hospital Tubewell No-1new Colony

191

Community Center Left wing Sect-21-C

Part No.191

Voters of Village Fatehpur Chandela (partly) , Sect-21-A,B,C,D ,new Colony, Sect-46

192

Community Center Right wing Sect-21-C

Part No.192

Voters of Village Fatehpur Chandela (partly) , Sect-21-A,B,C,D ,new Colony, Sect-46

193

Govt. High School Middle Left Wing

Part No.193

Voters of Village Fatehpur Chandela ,(partly)Block -1 H.No 1 to 110

194

Govt. Primary School Right Wing

Part No.194

Voters of Village Fatehpur Chandela ,(partly)Block -2 H.No 1 to 144

195

Office Of BD&PO Right wing

Part No.195

Voters of Village Dualtabad (partly ) H.No-1 to 186, 187 to 193

196

Govt.College Right Wing

Part No.196

Voters of Village Dualtabad ,(partly )Sect 16 H.No-1 to 286

197

Govt.College Middle Wing

Part No.197

Voters of Village Dualtabad ,(partly )Sect 16 H.No-287 to 641

198

Govt.College Left Wing

Part No.198

Voters of Village Dualtabad ,(partly )Sect 16 H.No-642 to 675, Pwd Qarter, Nahar Colony ,Nehru College, Universal Factory,Circuit house, Sect 16-A H.No 406 to 847, Jhuggies Sect-16 H.no 1 to 83

199

Dayanand Public School Right wing

Part No.199

Voters of Village Dualtabad ,(partly )Sect 16 H.No-84 to 404

200

Dayanand Public School Middle wing

Part No.200

Voters of Village Dualtabad (partly ),Sect-16 H.No-488 to 734, 1016 to 1267

201

Dayanand Public School Middle Left wing

Part No.201

Voters of Village Dualtabad (partly ),Sect-16 H.No-735 to 1051

202

ESI Office Left wingh Sect-16

Part No.202

Voters of Village Dualtabad (partly ),Sect-16 H.No-1268 to 1612

203

Gita Convent School Left wing-1 Sect-16

Part No.203

Voters of Village Dualtabad (partly ),Sect-16 H.No-1613 to 1954,Women Hostel H.No 1 to 110,Esi Colony

204

Distt.Education and Training Centre Sect -16

Part No.204

Voters of Village Dualtabad (partly ),Sect-16 H.No-1955 to 2242

205

Distt.Education and Training Center Middle wingh Sect -16

Part No.205

Voters of Village Dualtabad (partly ),Sect-16 H.No-2243 to 2466, 2467 to 2684,Helth Centre and School area

206

Govt. Middle School Right Wing Ajronda

Part No.206

Voters of Village Ajronda(partly ),Juggies H.No-1 to 25,Ajad Colony Jat H.No.1 to 33 and 1 to 71 ,Block No-4 H.No 13 to 172 ,Block -3 H.No. 1 to 40

207

Govt. Middle School Left Wing Ajronda

Part No.207

Voters of Village Ajronda(partly ),H.No-34 to 69/1,Thakur Mohalla 1 to 112, Block No-3 H.No 41 to 141, Patel nagar

208

Vidhya Mandir HS Right wing Sect -15-A

Part No.208

Voters of Village Ajronda,(partly ) Sect-15-A H.No 1 to 297

209

Vidhya Mandir Govt. Senior Secondary School Middle Right wing Sect -15-A

Part No.209

Voters of Village Ajronda,(partly ) Sect-15-A H.No 298 to 365, Rajasv colony, Officer colony, Sect 15-A H.No 592 to 755

210

Vidhya Mandir Sr.Sc School Right wing Sect -15-A

Part No.210

Voters of Village Ajronda(partly ),Sect -15 H.No-366 to 591,1 to 105,Sect -15-A H.No 756 to 916 and Fire Station

211

APJ School Middle Right wing -1 Sect -15

Part No.211

Voters of Village Ajronda(partly ),Sect -15 H.No-106 to 354,1421 to 1603

212

APJ School Middle Right wing -2 Sect -15

Part No.212

Voters of Village Ajronda(partly ),Sect -15 H.No-355 to 819

213

APJ School Left wing -1 Sect -15

Part No.213

Voters of Village Ajronda(partly ),Sect -15 H.No- 820 to 1420

214

DAV School Right wing Sect-14

Part No.214

Voters of Village Ajronda(partly ),Sect -14 H.No- 2 to 255 , 1074 to 1508

215

DAV School Right wing Sect-14

Part No.215

Voters of Village Ajronda(partly ),Sect -14 H.No- 256 to 647 , 648 to 1073

216

Govt. Primary School Right Wing sect-9

Part No.216

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -9 H.No- 1 to 463, 463/1 to 641

217

Govt. Primary School Middle Right Wing sect-9

Part No.217

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -9 H.No-642 to 799, 800 to 1117

218

Govt. Primary School Middle left Wing Sect-9

Part No.218

Voters of Village Sihi,(partly )Sect -9 H.No-1118 to 2413

219

Govt. High School Middle Wing

Part No.219

Voters of Village Sihi,(partly )Sect -9 H.No-1265 to 1589

220

Cummunity Centre left Wing Sect-9

Part No.220

Voters of Village Sihi,(partly )Sect -9 H.No-1590 to 1799,1800 to 1960

221

Office Huda Insurace & Executive Engineer Sect -9

Part No.221

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -9 H.No-1962 to 2282

222

Office Of Public Health Right wing Sect-10

Part No.222

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -10 H.No-1 to 442

223

Office Of Public Health Middle Right wing Sect-10

Part No.223

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -10 H.No-443 to 843

224

Office Of Public Health Left wing Sect-10

Part No.224

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -10 H.No-844 to 1082,TCC Company, Sect-10 ,11, H.No-1 to B 22/11

225

Office Of Public Health Middle Left wing Sect-10

Part No.225

Voters of Village Sihi(partly ), Sect-10 ,11, H.No-32, Block F and G

226

ESI Office Right wing Sect-8

Part No.226

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -8 H.No- 1 to 249

227

ESI Hospital Right wing Sect-8

Part No.227

Voters of Village Sihi,(partly )Sect -8 H.No- 553 to 821

228

Govt. Primary School Right Wing Sect-8

Part No.228

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -8 H.No-250 to 530 and 823 to 960

229

Govt. Primary School Right Wing -2 Sect-8

Part No.229

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -8 H.No- 961 to 1160,1109 to 1756

230

Govt. Primary School Left Wing Sect-8

Part No.230

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -8 H.No- 1766 to 2109,2111 to 2203

231

Govt. Primary School Middle Left Wing Sect-8

Part No.231

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -8 H.No- 2204 to 2419,HUDA Quarters H.No. 2494 GF ,Sect-7 H.No.2494 ,2 to 2667

232

ESI Office Right wing Sect-7

Part No.232

Voters of Village Sihi(partly ), H.Booard colony H.No- 2670 to 2682

233

Saint John Public School Left wing Sect-7

Part No.233

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -7 A H.No- 1 to 314,HUDA Shop/Flats H.No. 315to 358

234

Saint John Public School Right wing Sect-7

Part No.234

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -7 A H.No- 359 to 392,H.Board H.No. 2201 to 2409,2410 to 2696

235

Dayanand Public School Right wing Sect-7 C

Part No.235

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -7 H.No- 393 to 689

236

Dayanand Public School Middle wing Sect-7

Part No.236

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -7B H.No- 690 to 867, 870 to 2156

237

Govt. High School Left Wing Sect-7

Part No.237

Voters of Village Sihi,(partly ),Sect -7D H.No- 2067 to 2200, CRI colony Sect-6,Plot Idgah Juggies,Sect-7C H.no. 1054 to 1164, 2863 to 2895

238

Govt. High School Middle Wing Sect-7

Part No.238

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -7B H.No- 1164 to 1862,New extension H.No1783 to 1860,1782 to 2012

239

Govt. High School Middle left Wing Sect-7

Part No.239

Voters of Village Sihi(partly ),Sect -7E H.No- 1435 to 1675, New extension H.No 1639 to 2862, Sect-7D H.No.2013 to 2066

240

Govt. Primary School Right Wing Prem nagar

Part No.240

Voters of Village Sihi(partly ),Prem nagar jhuggies 1 to 382, 383 to 594/5 Patelnagar jhuggies 1 to 124

241

Govt. Primary School Left Wing Prem nagar

Part No.241

Voters of Village Sihi(partly ),Patel nagar jhuggies 125 to 328

242

Govt Senior Seondary School(Girls) Right wing Sihi

Part No.242

Voters of Village Sihi(partly ),Block no-1 H.No- 1 to 84,108 to 146

243

Govt Senior Seondary School(Girls) Left wing Sihi

Part No.243

Voters of Village Sihi(partly ),H.No- 147 to 260,23 to 165

244

Govt Senior Seondary School(Girls) Middle Left wing Sihi

Part No.244

Voters of Village Sihi(partly ),H.No- 165/A to 355

245

Mahatma Gandhi Primary(Girls) School Right wing Sect-3

Part No.245

Voters of Village Sihi(partly ),H.No- 357 to 372, 88 to 307

246

Mahatma Gandhi Primary School Left wing Sect-3

Part No.246

Voters of Village Sihi(partly ),H.No- 2568 to 3216

247

Mahatma Gandhi Primary School Left wing Sect-3

Part No.247

Voters of Village Sihi(partly ),sect-3 H.No. 2165 to 3321,HSEB colony H.No.129 to 520,1212 to 1363,1631 to 5509

248

Mahatma Gandhi Primary School Right wing -1 Sect-3

Part No.248

Voters of Village Sihi(partly ),sect-3 H.No. 4901 to 5670

249

Mahatma Gandhi Primary School Right wing -2 Sect-3

Part No.249

Voters of Village Sihi(partly ),sect-3 H.No. 3009 to 3172, 2910 to 2928

250

Mahatma Gandhi Primary School Right wing -3 Sect-3

Part No.250

Voters of Village Sihi(partly ),sect-3 H.No. 2929 to 3058

251

Tagore Academy School Left wing Sect-3

Part No.251

Voters of Village Sihi(partly ),HSEB colony H.No.1 to 330,2029 to 5218,Huda Quarters H.No 2135 to 2350,1085 to 1193,2404 to 4001

252

Harijan Choupal sihi

Part No.252

Voters of Village Sihi(partly ),H.No.104 to 573,297 to 386

253

Cummunity Centre Norhten Area Sect-3

Part No.253

Voters of Village Sihi(partly ),Sect-3 H.No.768 to 1083,2489 to 2538

254

Cummunity Centre Western Area Sect-3

Part No.254

Voters of Village Sihi(partly ),Sect-3 H.No.2539 to 2748&2429

255

Govt. High School Right Wing Badouli

Part No.255

Voters of Village Badouli(partly ),H.No.1 to 193

256

Govt. High School Left Wing Badouli

Part No.256

Voters of Village Badouli(partly ),Block-2 H.No.191 to 287, Block-3 H.No 1 to 6

257

Govt. High School Middle Wing Badouli

Part No.257

Voters of Village Badouli(partly ),Block No-5,6 H.No.194 to 206

258

Govt. Primary School Prahladpur Majra Badouli

Part No.258

Voters of Village Prahalad Majra Badouli

259

Govt. Primary School

Part No.259

Voters of Village Murtjapur

260

Govt. Primary School

Part No.260

Voters of Village Bhatoala(partly) H.No. 101 to 236

261

Harijan Choupal

Part No.261

Voters of Village Bhatoala (partly)Block-1 H.No. 1 to 100

262

Govt. High School Right Wing

Part No.262

Voters of Village Faridpur (partly),Block-1

263

Govt. High School Left Wing

Part No.263

Voters of Village Faridpur (partly),Block-2

264

Govt. High School Right Wing

Part No.264

Voters of Village Neemka (partly)Block-1&2 H.No. 1 to 68

265

Govt. High School Middle Wing

Part No.265

Voters of Village Neemka (partly)Block-2 H.No. 69 to 160, Block- 3 H.No 1 to 52

266

Govt. High School Left Wing

Part No.266

Voters of Village Neemka (partly)Block-3 H.No. 53 to 70, Block- 4 H.No 1 to 24/2

267

Govt. Primary School Right Wing

Part No.267

Voters of Village Tigaon(partly),Block-1,2&3 H.No. upto 14/2

268

Govt.College Right Wing

Part No.268

Voters of Village Tigaon(partly),Block-3 H.No. 15/1 to 115, Block-5 1 to 154/1

269

Govt.College Left Wing

Part No.269

Voters of Village Tigaon(partly),Block-5 H.No. 155 to 340

270

Govt. Senior Secondary School Right Wing

Part No.270

Voters of Village Tigaon(partly),Block-4&6 H.No. 1 to 97

271

Govt. Senior Secondary School Middle Wing

Part No.271

Voters of Village Tigaon(partly),Block-6 H.No. 58 to 72, Block No-7 H.No 1 to 193

272

Govt. High School(Girls) Left Wing

Part No.272

Voters of Village Tigaon(partly),Block-7 H.No. 194 to 307, Block No-8 H.No 1 to 82

273

Govt. High School (Boys) Right Wing

Part No.273

Voters of Village Tigaon(partly),upto Block-8

274

Govt. High School (Boys) Middle right Wing

Part No.274

Voters of Village Tigaon(partly),Block-9,10&11 H.No 1 to 119

275

Govt. High School (Boys) Middle Wing

Part No.275

Voters of Village Tigaon(partly),Block-14 H.No 1 to 148

276

Govt. High School (Boys) Left Wing

Part No.276

Voters of Village Tigaon(partly),Block-12&13

                                                        

51 53 54 55 56

                                                                          BACK